ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ TΩN METOXΩN
THΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ETAIPEIAΣ
ΞENOΔOXEIAKAI TOYPIΣTIKAI EΠIXEIPHΣEIΣ
NOBO ANΩNYMOΣ ETAIPEIAΣ
AP. MAE 6153/02/B/86/34

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΗΜ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ 25/01/19 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο1
ΤΑΚΤΙΚΗ 25/01/19 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο2
ΤΑΚΤΙΚΗ 25/01/19 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο3
ΤΑΚΤΙΚΗ 25/01/19 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο4
ΤΑΚΤΙΚΗ 25/03/18 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο5
ΤΑΚΤΙΚΗ 20/03/19 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο6
ΤΑΚΤΙΚΗ 28/03/19 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο7
ΤΑΚΤΙΚΗ 09/09/19 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο8
ΤΑΚΤΙΚΗ 09/09/19 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο9
ΤΑΚΤΙΚΗ 22/10/20 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο10
ΤΑΚΤΙΚΗ 14/01/21 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο11
ΤΑΚΤΙΚΗ 17/12/21 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο12
ΤΑΚΤΙΚΗ 27/10/22 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο13
ΤΑΚΤΙΚΗ 29/09/23 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο14
ΕΚΤΑΚΤΗ 08/01/24 2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο15