ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΑΡ. ΜΑΕ 6153/02/B/86/34
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΟΒΟ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. 2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΑΡ. ΜΑΕ 6153/02/B/86/34
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΟΒΟ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. 2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΑΡ. ΜΑΕ 6153/02/B/86/34
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΟΒΟ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. 2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΑΡ. ΜΑΕ 6153/02/B/86/34
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΟΒΟ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. 2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΑΡ. ΜΑΕ 6153/02/B/86/34
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΟΒΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23.4.2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΑΡ. ΜΑΕ 6153/02/B/86/34
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

5289 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΟΒΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19.2.19


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΑΡ. ΜΑΕ 6153/02/B/86/34
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προσκληση Γενικής Συνέλευσης ΝΟΒΟ ΑΕ 28 Μαρτίου 2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΑΡ. ΜΑΕ 6153/02/B/86/34
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

πρόσκληση 2012_2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΑΡ. ΜΑΕ 6153/02/B/86/34
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

πρόσκληση 2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΑΡ. ΜΑΕ 6153/02/B/86/34
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟΒΟ ΤΓΣ-28_09_2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΑΡ. ΜΑΕ 6153/02/B/86/34
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟΒΟ ΓΣ 14-01-2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΑΡ. ΜΑΕ 6153/02/B/86/34
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟΒΟ ΓΣ 24-11-2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΑΡ. ΜΑΕ 6153/02/B/86/34
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟΒΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΑΡ. ΜΑΕ 6153/02/B/86/34
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟΒΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2023